Xây lắp

TRẠM BIẾN ÁP.

TRẠM BIẾN ÁP HỢP BỘ  TRẠM BIẾN ÁP 1 CỘT


 

TRẠM BIẾN ÁP NGOÀI TRỜI - TRẠM NỀN


 TRẠM BIẾN ÁP NGOÀI TRỜI - TRẠM TREO


HỆ THỐNG ĐIỆN

NHÀ XƯỞNG, CAO ỐC.

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG.