Bộ ngắt mạch tự đóng lại 3P treo trụ (Recloser) kiểu U27, 27KV, 630A, 12.5kA (+ cáp 10m & tủ điều khiển), x xứ Indonesia - Schneider

Thông tin sản phẩm

Trạng thái: Còn hàng

Xuất sứ: SCHNEIDER

Giá: 228.000.000 VNĐ

Chức năng thông thường

  - Bảo vệ lỗi chạm đất

  - Phối hợp theo trình tự hệ thống

  - Báo cáo sự kiện/ Đo lường

  - Tải dữ liệu

  - Giám sát mặc định

Tính năng bổ sung thêm.

  - Tính năng liên kết với nguồn ngoài

  - Giảm số lần đóng cắt của Trips, liên kết với tải phía ngoài

  - Tự động thay đổi nhóm cài đặt thông thường

  - Duy trì các nhóm cài đặt thông thường

  - Kiểm soát bộ điều khiển VIT Recloser


Giá bán chưa bao gồm Thuế và chi phí Thí Nghiệm tại các trung tâm thí nghiệm điện 


Sản phẩm liên quan