Cho thuê

- MÁY BIẾN ÁP.

- TRẠM BIẾN ÁP.

- HỆ THỐNG ĐIỆN TRUNG, HẠ THẾ.

- MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP.

- MÁY NÉN KHÍ CÔNG NGHIỆP.

- CONTAINER VÀ NHÀ DI ĐỘNG.